Bushra Nazir

Seniorutvikler

Bushra har en mastergrad i informatikk fra Universitetet i Oslo (UiO) i studieretningen programmering og nettverk. Masteroppgaven hun skrev i denne graden, handlet om «benchmarking of Big Data pipelines for sensor streaming applications». Oppgaven bestod av systemer fra Hadoop økosystem for Big Data inntak, lagring, analyse og vedlikehold.

Bushra har stor interesse for forskning og utvikling, og elsker å lære ny teknologi for intuitiv og innovativ programvaretjenester. Før hun kom til Beining & Bogen, så jobbet hun hos Sintef Digital. Der jobbet hun med Big Data for DataBench-prosjektet ( https://www.databench.eu ). Prosjektet var finansiert av EUs største forsknings- og innovasjonsprogram, Horizon 2020.

Hennes liv balanserer alltid fred og harmoni med produktivitet og kreativitet. Derfor feirer hun hver dag med kode, musikk, mat og mennesker!