Kunde: Store Norske Leksikon
Rolle: Design, iOS
Url: snl.no

Store Norske Leksikon utgis av Foreningen Store Norske leksikon og er et nettbasert leksikon.

Store Norske Leksikon har om lag 3,4 millioner brukere hver, og er Norges største nettsted for forskningsformidling. Hver dag blir det lest om lag 600 000 artikler, og leksikonet er tilgjengelig og gratis for alle. Det er skrevet av fagfolk, og eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner.

 Vi har jobbet med utvikling av deres offisielle app, og har bidratt med både iOS-utvikling og design. I appen kan brukere søke etter ønsket tema, og lese artikler. Appen lagrer også tidligere søk.