Kunde: Sunnaas sykehus HF
Rolle: Design, iOS, Konseptutvikling, Prosjektledelse, Rådgivning, UX
App Store: App Store
Lansering: sept 2019

Rehabiliteringsuniverset Sunbapp er et læringsspill for barn og unge med ryggmargsskade og/ eller hjerneskade. Fra før av fantes det få eller ingen digitale læringsspill for barn og unge med ryggmargsskade eller hjerneskade.

iPad-spillet er bygget opp som et univers med ulike planeter. En planet per tema:
• Skadeplaneten – Lær mer om skaden
• Rehabiliteringsplaneten – Hva er rehabilitering?
• Følelsesplaneten – Hvordan føler du deg?
• Sykehusplaneten – Hvem jobber på sykehuset og hva gjør de?
• Mat og drikkeplaneten – Mat og drikke må kroppen ha!
• Hjemplaneten – Hvordan blir det å komme hjem igjen etter en skade?

Utforsk planetene og få kunnskap om skaden du har pådratt deg. Spillet kan brukes som et tillegg til medisinsk behandling eller som en selvstendig læringsressurs.

Spillet er i utgangspunktet laget for barn og unge innlagt ved Sunnaas sykehus, men er bygget opp slik at det er aktuelt for alle i målgruppen, selv om man ikke har vært pasient på sykehuset.

Det har vært en kontinuerlig dialog mellom sykehuset og utviklerne, om innhold samt testing av brukervennlighet og funksjonalitet, har resultert i et læringsspill som bidrar å ta informerte valg om egen helse og styrket helse og livskvalitet til pasientene. Spillet gir også støtte til mestring og forebygge komplikasjoner og unødvendige reinnleggelser.

Musikken og lydeffekter er spesialkomponert av Kyoshu Orchestra (Christian Alexander Espeseth, Haldor August Sørmoen, Nicklas Myhre og Sverre Dahlback)