Fagforbundet medlemskap app
Kunde: Fagforbundet
Rolle: Android, Design, iOS, Konseptutvikling, Prosjektledelse, Rådgivning, UX
App Store:
Google Play:
Lansering: 2020

Fagforbundet er Norges største arbeidstakerorganisasjon, med rundt 405 000 medlemmer fordelt over hele Norge. Som en del av LO, så kjemper Fagforbundet for sine medlemmers rettigheter i arbeidslivet. Hovedoppgaven er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et anstendig arbeidsliv.

Fagforbundet organiserer over 100 ulike yrkesgrupper, som alle har forskjellige behov. Med så mange medlemmer er det veldig viktig å ha god kommunikasjon, og at informasjonsflyten går smertefritt. Det er også veldig viktig for fagforeningen at deres medlemmer vet at de blir hørt når det er behovet oppstår. Det er dette appen skal bidra med. Ved å logge seg inn, får man enkelt oversikt over eget medlemskap, deriblant hvilke opplysninger man er registrert som medlemskapsnummer og tariffavtalen man har. Her kan man som medlem enkelt finne ut hvem som er sine nærmeste tillitsvalgte, og hvordan man skal komme i kontakt med dem ved behov. Appen har også oversikt over hvilke særskilte fordeler og tilbud man får ved å være medlem av Fagforbundet. Den gir mulighet til å blant annet tegne abonnement på gunstige forsikringer. Medlemmene vil varsles med pushvarslinger; det kan både være ved uravstemninger, eller frister for søknad om stipend.

Appen skaper også en lavere terskel for at medlemmene skal kunne ta kontakt med Fagforbundet. Henvendelsene vil raskere bli besvart da henvendelsene er kategorisert etter tema.

Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav om universell utforming til offentlige og private virksomheter. Man skal «utforme eller tilrettelegge, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse». Appen har derfor blitt designet og utviklet i henhold til WCAGs retningslinjer for universell utforming, for å gjøre iOS- og Android-appene tilgjengelig for så mange som mulig. Det er bl.a. mulig med opplesning av innhold, zoom av innhold, og den har selvfølgelig god kontraster.